БУДИТЕ ИНФОРМИСАНИ

Добијајте нове и квалитетне информације о акунпуктури, здрављу и изврсне рецепте за здрав живот на ваш email.

Хорусов начин


Ординација Хорус Београд је јединствена лекарска ординација која тежи општој добробити пацијента. У њој се комбинују на најкомлеменатарнији начин методе и технике западњачке медицине, укључујући физикалну терапију и психотерапију, са знањима, методама и техникама акупунктуре и осталих грана традиционалне кинеске медицине. Ординацију Хорус је основао Др Мирко Сокол Ђорђевић. Хорус обједињује ова знања уз посебан акценат на опробане акупунктурне технике и биљне формуле као кључне алатке у терапији обољења, болних стања, повреда и симптома у циљу побољшања, оздрављења и психофизичког благостања. Хорус је посвећен максималном подизању здравстевног стања у своме окружењу, Београду и околним регионима.

Др Мирко Сокол Ђорђевић


Ординација Хорус Београд се бави интегративном медицином. Власник и руководилац, практичар је Др Мирко Ђoрђевић. Мирко као практичар у обе медицинске области, у западњачким медицинским као и у традиционалним источњачким мотодологијама лечења, приступа својим пацијентима не само да би лечио бол или обољење већ је посвећен њиховом општем благостању.

Сазнај више

Контакт :

Булевар Михаила Пупина 145/62, 6. спрат
Нови Београд 11070

  тел/факс: 011 214 7317
 : +381 64 3466125

 : mirko@horus-bg.com

 : Понедељак - Петак: 9:00 до 17:00
       Субота: 9:00 до 15:00
       ГСП линије: 16, 65, 71, 72, 75, 77, 78, 83, Е4