DOBRODOŠLI NA STRANE GALERIJE - BIBLIOTEKE  

Ova starna sadrži materijal koji je dostupan svima a koji je osnova za dalju edukaciju. Namenjena ja kako pacijentima tako i profesionalcima u oblasti medicine.

Ovo je naslovni - glavni deo za GALERIJU BIBLIOTEKU,  napisan na ćirilici. U modulu za izmenu sadržaja terba uneti engleski deo ... Prevođenje teksta iz latinice u ćiricu možete da uradite na adresi http://mikroknjiga.rs/cir/index.php .

Naše udruženje je osnovano 2016.godine sa ciljem da okupi sve zainteresovane.Naše udruženje je osnovano 2016.godine sa ciljem da okupi sve zainteresovane.Naše udruženje je osnovano 2016.godine sa ciljem da okupi sve zainteresovane.Naše udruženje je osnovano 2016.godine sa ciljem da okupi sve zainteresovane.Naše udruženje je osnovano 2016.godine sa ciljem da okupi sve zainteresovane.

ПИСАНИ МАТЕРИЈАЛ

Препоручљиво је писани материјал припремати као PDF формат јер га отварају сви претраживачи различитих генарација. Пре него што поставите линк на писани материјал потребно је да га пребаците као фајл који ће бити на сајту. Наравно на материјал можете направити и линк.

Најбоље је материјал формирати као листу. Ево примера : 

  • Материјал са конгреса
  • Књига (поглавља 1 и 7)
  • Искуства из рада HORUS клинике
  • Најновија истраживања

Материјал који сматрате да треба да се налази на нашем сајту можете послати на адресу mirko@horus-bg.com.

ФОТОГРАФИЈЕ

Фотографије се прво учитају као Слике (из менија са стране). Програм за аутоматску припрему фотографија их прилагоди у трил величине : {:small=>"150x150>", :medium=>"300x300>", :large=>"600x600>"}. Ово је квадрати облик , па је најбоље сетовати мобилне телефоне и апарате на тај облик и приликом сликавања.

Погледајте пример неке фотографије, најбоље је на овој страни држати једну до две фотографије (репрезентативне) а на страни до које се долази преко Погледај више остали материјал.. ... можете имати више страна са фотографијама.

Ово је пример.

600x600 Mirko11 1

ВИДЕО МАТЕРИЈАЛ

Видое материјал треба да се налази на каналу ординације који треба отворити. У видео упуству је показано како се додаје линк (било који линк) са YOU-TUBE. 

1Иницијални видео