Психотерапија и спортска психологија

Мирко се психологијом и психотерапијом бави дуже од 30 година. Сем обавезне формалне психолошке - психотерапијске едукације . Такође је прво спонтано развио методе контроле стерса и концентрације поставши успешан такмичар у падобранству, да би након тога та знања и технике проширио под вођством Проф. Др Вилхара научио Аутогени тренинг као примарну методу релаксације и контроле стреса у сврху боље успешности у такмичарском спорту. Касније су овоме следиле друге, сложеније методе, аутохипнозе, хипнозе и технике из области неуролингвистичког програмирања.

Ова своја знања имао је прилике да стави на располагање људима који су долазили по савет и психотерапију. Врхунац његовог рада је обједињавање његових спортских, медицинских и психолошких знања у циљу правилне селекције професионалалца за припаднике падобранских јединица. Посебно место има рад на групном и индивидуалном нивоу ради веће безбедности и успешности у падобранској обуци а посебно у раду са падобранском екипом Војске и изузетне успешности на падобранским такмичењима појединачно и тимски а уједно организујући и учествујући лично у постављању висе државних падобранских рекорда.

Сва ова знања се, наравно, користе и ради јачања мотивације и успешности у осталим животним делатностима: побољшању учења, радних навика. Током боравка у Америци сем рада са спортистима користио је своја знања у раду са децом младима ометеним у развоју.

Психотерапија и акупунктура: Важан корак у прихотерапијском процесу је прављање увида. Прављеје увида је преломни корак у овоме процесу. Међутим ово често доводи на провршину потиснуте емоције и снажне емотивне реакције. Особа која је оџивела увид често након тога доживљава интензиван пораст страха, љутње, беса, бриге, несанице, немира и анксиозности, с сличних спихомоторних реакција које је тешко контролисати. Ово може успорити напредак психотерапијског процеса и достизање циља, прављања коначне, дубоко укорењене одлуке о промени начина живота набоље.

УУпотраба акупунктуре у овоме процесу омогућава веома ефикасну контролу и смањење преплављујућег емотивног одговора, помаће постизању мирнијег тока и краће “психотерапијске вожње”.