Psihoterapija i sportska psihologija

Mirko se psihologijom i psihoterapijom bavi duže od 30 godina. Sem obavezne formalne psihološke - psihoterapijske edukacije . Takođe je prvo spontano razvio metode kontrole stersa i koncentracije postavši uspešan takmičar u padobranstvu, da bi nakon toga ta znanja i tehnike proširio pod vođstvom Prof. Dr Vilhara naučio Autogeni trening kao primarnu metodu relaksacije i kontrole stresa u svrhu bolje uspešnosti u takmičarskom sportu. Kasnije su ovome sledile druge, složenije metode, autohipnoze, hipnoze i tehnike iz oblasti neurolingvističkog programiranja.

Ova svoja znanja imao je prilike da stavi na raspolaganje ljudima koji su dolazili po savet i psihoterapiju. Vrhunac njegovog rada je objedinjavanje njegovih sportskih, medicinskih i psiholoških znanja u cilju pravilne selekcije profesionalalca za pripadnike padobranskih jedinica. Posebno mesto ima rad na grupnom i individualnom nivou radi veće bezbednosti i uspešnosti u padobranskoj obuci a posebno u radu sa padobranskom ekipom Vojske i izuzetne uspešnosti na padobranskim takmičenjima pojedinačno i timski a ujedno organizujući i učestvujući lično u postavljanju vise državnih padobranskih rekorda.

Sva ova znanja se, naravno, koriste i radi jačanja motivacije i uspešnosti u ostalim životnim delatnostima: poboljšanju učenja, radnih navika. Tokom boravka u Americi sem rada sa sportistima koristio je svoja znanja u radu sa decom mladima ometenim u razvoju.

Psihoterapija i akupunktura: Važan korak u prihoterapijskom procesu je pravljanje uvida. Pravljeje uvida je prelomni korak u ovome procesu. Međutim ovo često dovodi na provršinu potisnute emocije i snažne emotivne reakcije. Osoba koja je odživela uvid često nakon toga doživljava intenzivan porast straha, ljutnje, besa, brige, nesanice, nemira i anksioznosti, s sličnih spihomotornih reakcija koje je teško kontrolisati. Ovo može usporiti napredak psihoterapijskog procesa i dostizanje cilja, pravljanja konačne, duboko ukorenjene odluke o promeni načina života nabolje.

UUpotraba akupunkture u ovome procesu omogućava veoma efikasnu kontrolu i smanjenje preplavljujućeg emotivnog odgovora, pomaće postizanju mirnijeg toka i kraće “psihoterapijske vožnje”.