Respiratory & Immune System

Naš odbrambeni sistem je odgovoran da drži baktrerije, viruse i neke toksine pod kontrolom te da ih sprečava da ometaju normalne funkcije našeg tela. To je vaoma kompleksan sistem koji ima specijalizovane ćelije (kao što su T-limfociti, B-limfociti , makrofagi i ostale ćelije bele krvne loze) koje prepoznaju i uništavaju strana tela.

Slaba ishrana, stres, nedostatak sna kao i ponavljano izlaganje štetnim materijama vode ka slabljenju imunog sistema tako da je on sve manje efektivan u odgovoru, kada se potreba ukaže. Jednom, kada je imuni sistem kompromitovan, javljaju se česte prehlade, alergije, nesposobnost da se odbrani od infektivnih bolesti i opšti osećaj slabosti i nedostatka energije.

Akupunktura I Kineske biljne formule su efikasne alatke za jačenje oslabljenog imunog sistema. Postoje mnoge publikovane studije koje se slažu oko dalekosežnih efekata na zdravlje imunog sistema, od povećanja broja crvenih i belih krvnih zrnaca, kod pacijenata koji su imali smanjenje, kao i povećano stvaranje limfocita i akivnosti makrofaga, prirodnih “ćelija ubica”u pacijenata koji su se borili protiv nekih oboljenja. Ovo se postiže bodenjem određenih akupunkturnih tačaka kao i njihov posledični uticaj na nervni sistem. Ostali efekti akupunkture, opuštaju telo, pomažu promocijom boljeg sna, pobojšavaju varenje a sve to daje podršku za bolji imunitet.

Mnoge Kineske biljeke koje se koriste u formulama i prepisuju od strane školovanih akpunkturista, su poznate po tome što unapređuju imunitet i kotiste se I u svrhu jačanja imuniteta I prevencije infektivnih bolesti. Postoje studije koje su publikovne u Journal of Clinical & Laboratory Immunology I koje potvrđiji da su biljke kao: astrgalus rx. (huang qi) koja podiže specifični I nespecifični imunitet; Ganoderma lucidum (ling zhi) koja povećava broj bleih krvnih zrnaca i sprečava rast mnogih bakterija i virusa; kordiceps (dong chong xia cao) ima jak efekat na opšti imunitet time što povećva broj limfocita i makrofaga. Druge biljke deluju na višak sluzi, smanjuju bol u grlu, pritisak u sinusima, poboljapavaju prohodnost vazdušnih puteva, nosa i ušnih kanala,

Svaka osobe ima specifične potrebe i slabosti. Akupukturne tačke i Kineske biljke se biraju prema individualnim potrebama I stanju svakg pacijenta ponaosob, kako bi se dobili što bolji rezultati, oboje nude prirodan a efikasan način da se ojača imuni sistem. Kako Zapadnjačka nauka nastavlja da proučava Tradicionalnu kinesku medicinu, mi saznajemo bolje kako možemo da utičemo još boljena poboljšanje imunog sistema.