Bol 

Akupunktura je najbolje poznata po tome što uspešno leči bol. Bol, sam po sebi nije dijagnoza već symptom koji najčešće služi kao upozorenje da negde u telu postoji problem. Često mesto bola ukazuje na mesto i uzrok bola, kao što bol u laktu ukazuje na upaljen pripoj mišića, ili bol u kolenu na upaljenu tetivu ili njen pripoj na kost. Međutim u drugim slučajevima bol može biti uzrokovan problemima koji sun a mestima udaljenim od lokacije bola, na primer kod bola u nozi koji je uzrokovan hernijom međupršljenoskog diska, bol u nozi je uzrokovan pritiskom ispupčenja prolabiranog diska na koren nerva u leđima.
Intenzitet bola obično ukazuje ili upozorava na ozbiljnost problema. Svaka osobe ima drugačiji kapacitet tolerancije bola, međutim bol koji se ne ne smanjuje ili se povećava sa protokom vremena u svakom slučaju zahteva posebnu pažnju.
Takože su okolnosti koje su povezane sa pojavom bola isto tako važne. Da li pojava bola ima ikakve veze sa povredom ili nezgodom? Ili se bol postepeno razvijao tokom određenog vremenskog perioda u životu.
Karatkeristike bola takođe daju važne informacije o tome šta je uzrok koji dovodi do stvaranja bolnih signala. Kada se bol primeti važno je pronaći i tretirati uzrok koji dovodi do bola, a ne samo otklanjati bol time što se samo koriste metode za suzbijanje osećaja bola radi smanjenja neprijatnosti koju sam bol stvara. U protivnom bol može biti zamenjen drugim nekad ozbiljnijim simptomima dok se osnovni uzrok ne razreši.

Kako akupunktura zaustavlja bol?

Ima mnogo terapeutskih metoda koje se korist kako bi se zaustavio bol. Mnoge od njih maskiraju bol dok se nadamo da će organizam uspeti da se izleči ili pomažući telu da se brže oporavi time što se smanji bol. Akupunktura je izuzetno moćan i efikasan način za terapiju bola zbog toga što istovremeno smanjuje bol i sitmuliše telo na samoizlečenje. Akupunktura razrešava bol time što utiče na nekoliko našina stvaranja i prenosa bola kao i na nekoliko načina pospešivanja mehanizama telesnog samoizlečenja istovremeno.
Neki od najznačanjijih efekata su:

  • Povećanje nivoa endorfina čime se umanjuje reakcija nervnog sistema na bol, 
  • Smanjivanje upalnog procesa i otoka, 
  • Smanjenje preteranog mišićnog tonusa i eliminisanje grčeva i spazama mišića,
  • Povečanje cirkulacije fluida poboljšanje transporta hranljivih materija i eliminacija raspadnih produkata metabolizma 

Koliko tretmana će mi biti potrebno?

Ovo u monogome zavisi od specifičnih okolnosti koje su uzrok bolova. Svaka osobe dobija individualizovan tertman, prema planu koji je prilagođen uzrasu, ličnoj medicinskoj istoriji, načinu života i aktivnostima, ciljevima tretmana i trenutnom stanju i odgovoru na dotadašnju terapiju. Načelno goreći, akutni bol ( koji treje manje od 3 meseca) se obično da rešiti za kraće vreme i za manji broj tretmana koji mogu da budu u kratkom vremenskom periodu. Sa druge strane, hronični bol zahteva uporan, redovan tretman za duže vreme za uamnjenje bola.

Kako će mi akupunktura pomoći da se nosim sa svojim bolom?

Skoro svako doživi da je tretman akupunkturom vrlo opuštajući. Mnogi ne očekuju ovakav rezultat, posebno kada dolaze sa veoma bolnim stanjem. Akupunktura balansira različite delove tela. Ovo dovodi do toga da se osobe oseća veoma opušteno. Bol stvara stress i može da iscrpi osobu te dovede do razdražljivosti, napetosti i nesanice. Opuštjućim efektom na osobu akupunktura takođe pomaže da se eliminišu drugi negativni efetkti bola bez negativnih neželjenih dejstava.
Akupunkturista takođe posmatra čitavu osobu a ne samo deo koji boli. To takođe znači da će akupunkturista takođe preporučiti promenu načina života vezano za vežbanje, korišćenje suplemenata, promenom ishrane, pravilnim režimom sna i aktivnostima koje pomažu da se smanji ili neutralize stress kako bi pomogli osobe da unapredi zdravlje I smanji bol.