Digestive Complaints

Svako ima digestivne nelagodnosti ponekad, međutim ima mnogo ljudi koji to imaju stalno. Trendovi u ishrani koja je prebogata visokom sadržajem čećera i masti, kavi su ranije bili tipični samo za visokorazvijene zemlje, sire se po svetu i uz životne uslove visokog stresa dovode do sve češće pojave digestivnih tegoba. Počevši od osećaja prepunjenosti nakon jela, preko čestih I tranih gorušica, nadimanja, gasova u digestivnom traktu, retke stolice idijareje, constipacije, alergijskih problema, intolerancija na sadtojke hrane, … jedan od najbitnijih savet jeste da se mora uspostaviti pravilan umeren režim ishrane.

Naš probavni trakt je pod stalnim napadom splemenata i medikamenata, koje veliki deo populacije koristi, ali uz to hrana koju svakodnevno koristimo je takođe prepuna konzervanasa i aditiva. Jedan od prvih simptoma je da to sve deuje iritativno na stomak i jetru. Stomak na to odgovara pojačanim lučenjem kiseline a jetra mora da dotadtno radi kako bi sve to detoksikovala i pripremila za izbacivanje iz našeg organizma. Sve to negativno utiče na osetljivi mehanizam balansa simpatičkog i parasimpatičkog dela vegetativnog sistema u organizmu. Taj disbalans je u stvari osnova mnogih stanja i oboljenja, koja počinju sa simptomima u digestivnom traktu a onda se dalje šire prenoseći poremećej balansa i dalji distres na ostale sisteme organizma, te organizam u celini. Kada se jednom stvori, ovaj disbalans hronične hipo- ili hiper-aktivnosti može biti težak za tretman. Neke akupunkturne tačke su dobro poznate po tome što stimulišu ili opuštaju glatku muskulaturu digestivnog trakta, smanjuju preterano lučenje stomačne kiseline pretežno dejstvom na vegetativni sistem. Ovo akupunkturu čini vrlo efikasnom u terapiji stanja kao što su: reflux stomačne kiseline, sindrom iritabilnih creva kao i ostali opšti simptomi digestivnog trakta.

U kliničko praksi, simptomi digestivnog disbalansa odgvorajaju veom dobro na akupunkturu ako su kobinovani sa dijetetskim promenama i izmenama dotadašnjeg nečina života. Većina ljudi će imate dobrobit stalnog oslobođenja od simptoma bez dalje potrebe za korišćenjem medikamenata koji su im dotle pomagali da drže simptome pod kontrolom. Kineske biljen formule mogu takođe pomoći da se neki od ovih simptoma olakšaju za kraći period vremena.