Akupunktura za fertilitet

Koristeći specijalizovane procedure akupunkture, biljnih preparata i specijalno prilagođenih dijetetskih, cikličnih programa ishrane, Dr. Đorđević u svome radu sa parovima radi na tome da pobudi prirodnu plodnost kao i da sve ovo usaglasi sa radom ginekologa, akušera, endokrinologa, urologa na smomatskom nivou i psihološkog savetovanja da bi se uspešno pomoglo parovima da ostvare začeće a potom pratio tok trudnoće i porođaj. Osnova koncepta rada Ordinacije Horus je kompleksan holistički princip, a ovo ima sve veći značaj sa savremenim trendovima da, posebno profesionalno uspešni parovi nakon godina odlaganja doluke da imaju dete pred kraj ženske plodnosti donose odluku i ubrzano žele da ostvare začeće, što se često pokaže velikim izazovom. Zbog toga je neophodno ostvariti sinhronizovani timski rad medicinskih stručnjaka svih profila kako bi se maksimlizovali rezultati napora i postigao rezultat, začeće i uspešna trudnoća. Ovo posebno što se u tome period sustiču i ostali izazovi vezni za kasnije trudnoče a posebno za kasije prvorotke.

Mi smo čvrsto ubeđeni da svi muškarci i žene koji počinju sa planiranjem porodica treba da prvenstveno teže optimalnom ličnom zdravlju. Reproduktivni system radi samo u potpunoj sinhronosti, Remekdelo se stvara samo kada je prisutna potpuna sinhtonost svih učesnika u simfoniji, kad oni daju sve najbolje od sebe. Žene mogu imati ozbiljne znake da nešto ne štima sa njihovim reproduktivnim zdravljem: obilje PMS simptoma ili bolova, obilna menstrualna krvarenja, neregularne cikluse. Prvi zadatak welnes programa koji se bave fertilitetom jeste da detaljno edukuje žene o menstrualnom i ovarijalnom ciklusu. Da im objasni kako da prate i tumače grafikon BTT (bazalne telesne temperature). Da prepoznaju kvalitet cervikalnog fluida, da razumeju kako su menstrualni i hormonalni - ovarijalni cikllus povezani, i kako da rade na stvaranju optmalne plodnosti. Nakon toga koristimo alatke kompleksnog programa za postizanje boljeg balansa reproduktivnog sistema.

Ove alatke za balansiranje reproduktivnog sistema su:

  • Akupunktura,
  • Vežbe relaksacije, meditacije i antistres programa,
  • Psihološko savetovanje i rad na dubokom skladu pojedinačno i para na ideji partnerstva i roditeljstva,
  • Dijetetska ciklična terapija koja treba da bude u skladu sa fazama overijalnog i mensturalnog ciklusa,
  • U skladu sa stručnjacima za fetilitet za polja zapadnjačke medicine korošćenje hormonalnih preparata i kineskih biljnih formula za bolje balansiranje rganizma žene a i muškarca,
  • Modifikacije životnog stila, da bi se promovisalo bolje opšte zdravlje,
  • Abdominalna masaža,
  • Komplaksna briga u slučaju korišćenja pomoćnih reproduktivnih metoda, IVF, stimulacije ovulacije, upotrebu donorskih polnih ćelija, …

Zašto koristiti akupunkturu za fertilitet?

Neplodnost?

Skorašnja istraživanja pokazuju povećanje plodnosti kada parovi uključe akupunkturu u svoj tretman neplodnosti. Akupunktura donosi prirodni pristup tretmanu napolodnosti, time što se fokusira na povaćenje kvaliteta jajašaca, sperme, endometrijuma i cervikalnog fluida. Nekada ovo je dovoljno parovima da začnu bez drugih metoda, a akupunktura je veoma važan korak za parove koji se odlučuju na veoma skupe i psihološki i fizički veoma zahtevne IVF ( in vitro fertilizacije – van-telesne oplodnje), veštačke inseminacije i hormonalne terapije.