Allergije

Kada su alergije u pitanja, jedna od važnih činjenica za utvrđivanje najefikasnijeg načina njihovog tretmana je kategorisanje prema tome da li imaju sezonski karakter ili ne.

Sezonske alergije, obično nazivaju “polenska groznica” ili “polenska kijavica”su uzrokovane izlaganju alergena u vazduhu, koa što su čestice polena koje se javljaju samo u određeno doba godine. Ovo su alergije koje se javljalu u vreme cvetanja trava, cveća, drveća, obično u proleće ili u letnjoj sezoni.

S’druge strane postoje alergije koje se javljaju tokom cele godine, nezavisno od godišnijh doba. Ove alergije potiču od izlaganja supstancama kao što je kućna prašina, kućni ljubimci i slično.

Obe ove grupe alergija imaju neke slične simptome: svrab u nosu, iritacija gornjeg dela usne šupljine i nepca, ždrela I očiju. Iz nosa se cedi vodenast bistar iscedak, nos može da se zatvori I oteža disanje, oči suze. Ostali prateći simptomi mogu biti: kijanje, glavobolja, kašalj, iritabilnonst i zvučno disanje sa šištanjem.

Imuni sistemje vaoma kompleksan, ima uključuje nervni sistem, nespecifične i specifične ćelijske elemente i isto tako I proteine (antitela), uz to i komplementarne proteine koji su svi važni u lančanim reakcijama imunog odgovora. Svrha je da organizam aktiviranjem tih reakcija na specifične materije (antigene) koje mogu štetiti zdravlju dreaguje kako bi sprečio negativno dejstvo. Imuni sistem može preterano odreagovati na neke od ovih štetnih materija (alergena) nekada u situacijama kada su ove materije neštetne za većinu ljudi. Takav rezultat nazivamo alergijskom reakcijom. Drugim rečima, to nije alergen koji je štetan već reakcija poseben osobe na taj alergen.

The immune system includes antibodies, white blood cells, mast cells, complement proteins, and other substances. It is our body’s defense against foreign substances called antigens. The immune system can overreact to certain antigens, called allergens, which are harmless in most people. The result is an allergic reaction. In other words, it isn’t the allergy itself that is the problem, but the person’s reaction to the allergen.

Kako akupunktura pomaže kod alergija?

Akupunktura i kineska biljna medicina mogu olakšati simptome alergija i, što je još važnije, mogu pomoći da se koriguju imabalansi koji dovode do alerigijeske reakcije.

Akupunkturni tretman utiče na alergije na četiri glavna načina, on može:

  • 1. Stabilizovati imuni sistem da umerenije odgovori na napad alergena,
  • 2. Da umanji otoke i upalni process lokalnog tkiva te smanji iritaciju i svrabež,
  • 3. Da smanji sekreciju sluznih membrane i da time smanji seekreciju iz nosa kao I suzenje očiju,
  • 4. Ojača vašu prirodnu otpornost na antigene.

Akupunkturne tačke se biraju na osnovu individualnog sklopa znakova i simptoma. Cilj svakog tretmana ćebiti da olakša simptome i da istovremeno prekine alergijsku kaskadu u vašem telu. Takođe je važno da se akupunktura I biljke koriste preventive, kako bi se ojačao normalni prirodni odgovor na antitela a umanjila verovatnoće neželjene alergijske reakcije. Za određeme akupukturne tačke je dobro poznato da mogu poboljšati odgovor i funkciju imunog sistema. Uz sve ovo veoma je važno modifikovati ostale životne navike i ponašanja koji mogu negativno uticati na imuni sistem, kao što su: ishrana, nedostatak fizičke aktivnosti i vežbanja kao i nedostatak sna. Učestalost i intenzitet alergijske reakcije i ozbiljnost simptoma koji je prate može drastično biti smanjena ako se imunom sistemu dozvoli period oporavka van sezone, kod sezonskih alergija, ili posebnom pažnjom kontrole okruženja kod alergija koje nisu sezonske priorode. Tako da je veoma važno nastaviti sa terapijom u preiodu kada alegija nema, da bi se dobila prilika da se stabizovani period pretvorio u trajniju zdravstvenu dobit.

Biljna medicina i alergije

Vrlo slično kao i upotrebom zapadnomedicinskih farmaceutskih preparata koje vam prepisuje vaš doktor, školovani lekar, akupunkturista koji se bavi tradicionalnoom kineskom medicinom bam može prepisati individualizovanu kombinaciju kineskih biljaka. U ovome slučaju padijent koji ima alirgijsku reakciju kod koje preovlađuju simptomi vodenog iscedka iz nosa i suzenja očiju će dobiti drugačiju kombinaciju bilaka od onaoga koi ma alergiju gde su predominantni simptomi glavobolja i zatvoren nos.

Najčešće će osobe sa alergijama imate veće dobrobiti ako dobija kombinovanu terapiju, koristeći biljke akupunkturu kada su biljke pravilno izabrane. Biljke će u tome slučaju u period između akupukturnih tretmana delovati na održavanju efekata koje aupunktura inicira. Biljke se takođe bezbedno mogu koristiti paralelno sa zapadnjačkim farmaceutskim preparatima, kao i sa vakcinama, injekcijama antialergena ili preparatima koji se prodaju bez lekarskog recepta.

Koliko tretmana ćemi trebati?

Ozbiljnost i priroda alergijske reakcije će odlučiti trjanje i način lečenja. Tipično je da će osobe sa ozbiljnim alergijama morati da bude na tretmanu nekoliko meseci, obično oko 6 meseci, kako je potrebno tretman nastaiti i u period između napada kako bi se uspostavio i ojačao osnovni balans imunog sistema. Nakon inicijalnog pregleda i detaljnog ispitivnja gde će vas ispitati za sve vase simptome I životnu medicinsku istoriju Dr. Đorđević će napraviti plan vašeg tretmana zajedno sa vama.

Alergije postaju sve učestalije i intenzivnije svake godine, svake sezone. Zbog toga je veoma važno da se zaista pobrinete o svome imunom sistemu kako bise nastavili da normalno živite.