Akupunktira se može koristiti za mnoga stanja. Da biste bolje razumeli na kojim principima je zasnovana funkcija akupunkture i Tradicionalne kineske medicine, pomoći će ako pročitate detaljnije članke koje možete naći na internet staranama dostupnim preko linkova koji su dati na dnu strane.

Psihoterapija i Sportske Povrede

Sports

Sportske povrede i Medicina sporta

Sports

Akupunktura

Emotional

Fertilitet

Fertility

Menstrualne iregulanosti

Menopause

Rak i Tradicionalna Kineska Medicina

Cancer

Digestivne smetnje

Digestive

Respiratorni i imuni sistem

Respiratory