Menopauza

Zahvaljujući slici koju su stvorila popularna sredstva medija, menopauza je stekla negativnu popularnost, kao nepoželjan znak ulaska žene u stariju dob kada će njeni dani biti ispunjeni gotovo neizdrživim simptomima koji se kreću izmežu promena raspoloženja i napadima talasa toplote i znojenja. Privremene nepreijatnosti dovode tdo toga da mnoge žene zaborave kako veliki kapacitet za prilagođavanja mi u stvari imamo kao vrsta. Stalne promene is psosoblnost prilagođavanja je ono što nas odlikuje kao vrstu. Godine menaopauze, obično između 40 i 55 za većinu žena su godine kada žene označavaju značajna dostignuća u svome životu. To su godine kada je njihov nivo sampouzdanja najviši, mnoge dostižu svoje najviše profesioinalne položaje i dostignuća. Ujedno žene toga doba su mnogo kreativnije i osećaju potrebu i strast za produktivnošću u životu. Sporedni fiziološki i telesni osećaji koji se dešavaju u ovo vreme ne bi nikako trebalo da im stanu na put u ovome moćnom prelasku u fazu života koja je toliko naprednija i ispunjenija od prethodnih.

Mnogi od vas su upoznati sa prednostima i manama Hormonske Supstitucine Terapije (HST). Sa jedne strne one mogu nadoknaditi nivo hormona I oalkšati neke od simptoma, međutim postoje studije koje kažu da HST takođe povećavaju rizik od tipova raka koji se javljaju kod povećaniih nivoa estrogena, kao što je rak dojke ili rak jajnika. Prirodne a bezbedne alternative HST postaju popularnije u zadnje vreme a Tradicionalna Kineske Medicina ima puno da doprinese. Akupunktura i biljne formule zajedno sa pratećim dijetetskim promenama i promenom stila đivotnih aktivnosti olakšavaju simptome menoapauze već hiljadama godina a o tome ima pisanih dokumenata.

Na koji način Tradicionalna Kineska Medicina (TKM)pomaže kod simptoma menopause?

Najveća razlika izeđu zapadnjačke i tradicionalne kineske medicine u pristupu menopauzi je da u TKM ne postoji jedna vodeća dijagnoza menopause. Ona ne psotoji kao oboljenje ili dijagnoza na zapadnjački način. Za razliku TKM vidi to stanje kao hormonalni prelaz i ženu tretiramo na osnovu simptoma koji su predominantni. Na taj način akupunkturista može svaku ženu da tretira individualizovano i specifično za njene poseban kompleks simptoma prema tome sklopu siptoma odgovara prema načelima TKM. Ako 5 različitih žena dolazi sa osnovnom žalbom da ima nesanicu i napade talasa topline (valunge), prema principima TKM moguće je da že svih 5 dobiti različite tretmane. To I zbog toga što se valunzi u zapadnjačkom medicine tretiraju kao jedan specifičan symptom, dok u TKM u zavisnosti od pratećih siptoma I ostalih manjih specifičnosti oni se mogu drugačije kategorisati. Nesanica, na primer kod jedne osobe može biti problem da se zaspe, dok druga osobe lako zaspe ali se često budi, previće se i baca po krevetu cele noći.

Isto tako valunzi kod jedne osobe mogu biti samo toplotni talasi, dok kod dtuge oni mogu vise davati senzaciju intenziteta u dlanovima I stopalima praćenih intenzivnim znojenjem. Ove naizlged male razlike postaju veoma značajne u dijagmnostici po principima TKM te samim time zahtevaju drugačiji pristup akupunkturnom lečenju kao i izbog drugačijih biljaka.

Nakon što vas detaljno ispita o simptomima, i izvrši pregled čitanja pulsa, jezika i ostalih delove tela, vaš alupunkturista će uraditi vaš plan tretmana. Uobičajeno je da se oboje, akupunkuta i biljne formule koriste zajedno, ali učestalost I trajanje tretmana zavisiće I od vase reakcije na tretman. Neke žene reguju veoma brzo i intenzivno na tretman već za samo mesec dana, dok će drugima trebati pridužen tretman od nekoliko meseci. Naš cilj je vam posvetimo izuzetnu brigu na najefikasniji način kao bist mogli da nastavite sa svojim normalnim životnim aktivnostima i puni poleta.

Da li ima dokaza da Tradicionalna Kineska Medicina oalkšava simptome menopause?

Obilje istraživanja ukazuje na činjenicu da je akupunktura uspešna u opuštnju i oslobađanju od simptoma kao što su talasi vrućine, promene u raspoloženju i nesanica. Svetska Zdravstvena Organizacija je odobrila akupunkturu kao bezbednu terapijsku metodu i špomaže u finansiranju kliničkih ispitivanja obimnijih razmera.